Laatste Nieuws

STUDIE EN SABBATSMAALTIJD MET KAREN STRIJKER

Op vrijdagavond 25 januari komt Karen Strijken uit Na’aleh (Israël) weer bij ons. Ze komt dan weer een woordstudie geven en houden we de maaltijd met elkaar. Helaas is er een beperking voor aantal deelnemers dus geef u snel op via dit emailadres: info@gemeenteshamar.nl . Het is de bedoeling dat we een pot luck maaltijd houden, dus dat iedereen iets meebrengt. We denken dan aan bijv. salades, hartige taart, iets met fruit, rauwkost, zoetigheid, enz. Zelf zorgen we voor brood en soep. Op zaterdag 26 januari spreekt Karen bij gemeente Shamar en zal ze weer een Psalmenstudie doen. Aanvang 11.00 uur.

IVM MAXIMAAL AANTAL DEELNEMERS AANMELDINGEN NA OVERLEG!

Van harte aanbevolen!

BELANGRIJK EVENT! Vrijdag 18 januari Dag Van Gebed

Aan het begin van het nieuwe jaar willen we opnieuw een Gebedsdag houden voor Israel, Nederland en de volken. Zoals we ook op 12 oktober jl. bij elkaar kwamen om te bidden voor de visie waar we al een aantal jaren mee bezig zijn, en diverse Gebedsconferenties voor hebben georganiseerd, namelijk de boodschap: “Its decision time for the nations”. God vraagt aan elke natie en volk, hoe zij staan tegenover Zijn verbondsvolk Israel. Willen zij Israël zegenen, of niet. Nadere informatie volgt nog! Houdt u deze dag alvast vrij in uw agenda? Aanvang 10.00 uur, tot ong. 16.00 uur. We gaan ook in groepen naar buiten om op verschillende locaties in den Haag te gaan bidden – dus denkt u aan warme en weerbestendige kleding! En zorgt u ook zelf voor de lunch?

WORKSHOP SHOFARS

Donderdagavond 24 januari komt Albert Oosting een workshop geven over de

sjofars. Hij zal een presentatie geven over de sjofar in de bijbel en de toepassing in

het hedendaagse Jodendom met daarna een workshop over het maken, kopen,

schoonmaken en blazen van de sjofar. Ook zullen er op deze avond sjofars te koop zijn.

In verband met een maximum aantal aan deelnemers is aanmelding hiervoor

noodzakelijk. Graag opgave via info@gemeenteshamar.nl.