Laatste Nieuws

SAMENKOMST ZATERDAG 27 APRIL 2019

Zaterdag 27 april hebben we Nigel Woodly als gast in onze samenkomst. Nigel is voorganger van de Flaxmere Christian Fellowship in Nieuw Zeeland en is de auteur van het boek De Holocaust ontmaskerd. Jack van der Tang heeft dan de leiding van de samenkomst. Daarna houden we de maaltijd met elkaar waar we geen voedsel met zuurdesem zullen eten.

A.s. vrijdag is de 7e dag van de Pesachviering, wij maken gebruik van de mogelijkheid voor mensen buiten Israël om dit op de zaterdag te doen.

SAMENKOMSTEN PESACHVIERING VRIJDAG 19 APRIL EN ZATERDAG 20 APRIL

KOMENDE SAMENKOMST(EN) TIJDENS DE PESACH

Vijdagavond 19 april beginnen we de Pesachviering (het Feest van de Uittocht en de Ongezuurde broden) met de Sedermaaltijd (de Uittocht). Helaas zijn er hiervoor geen plaatsen meer beschikbaar.

Zaterdag 20 april zal Gerrit Jan Loor spreken tijdens het feest van de Ongezuurde broden. Cees van der Horst heeft dan de leiding van de samenkomst. Het belooft een feestelijke dienst te worden onder muzikale leiding van de familie Zevenhuizen. Daarna houden we de maaltijd met elkaar waar we geen voedsel met zuurdesem zullen eten.

Mocht u iets mee willen nemen voor na de dienst, let er dan wel op dat er geen gist in verwerkt is.

PESACH (SEDERAVOND EN FEEST VAN DE ONGEZUURDE BRODEN)

Op vrijdagavond 19 april 2019 begint dit jaar de Pesach, het Feest van de Uittocht en de Ongezuurde broden. Dit feest beginnen wij met de Sedermaaltijd op deze avond.

Op zaterdag 20 april hebben we de viering in de samenkomst.

Helaas zijn er geen plaatsen meer beschikbaar voor deelname aan de Sedermaaltijd.

 

TIJDENS HET FEEST VAN DE ONGEZUURDE BRODEN WILLEN WE EEN COLLECTE HOUDEN VOOR DE ONDERSTEUNING VAN IMMIGRANTEN IN ISRAEL (ISRA)