Over ons

De gemeente Shamar is ontstaan vanuit de Israël-avonden die door Stichting Pillar of Fire georganiseerd werden.

“Shamar” is het Hebreeuwse woord voor “bewaren”, “bewaken”, “houden”. Centraal staat Yeshua/Jezus. Daarbij weten we ons nadrukkelijk verbonden met en staan volledig achter Gods Verbondsvolk Israël.

We houden sabbat en de Bijbelse feesten, zoals Pesach, het Wekenfeest en het Loofhuttenfeest.

Iedere zaterdag vieren we samen de Sabbat.
U bent vanaf 10.30 welkom voor een kopje koffie. Om 11.00 uur begint de samenkomst. Na afloop van de dienst wordt er een lunch geserveerd waar u ook van harte voor uitgenodigd bent.

We leven in een heel bijzondere tijd. God brengt zijn Joodse volk terug naar het land wat Hij hen beloofd heeft. God heeft onze generatie uitgekozen om daar getuige van te zijn …

Als christenen hoeven we geen Joden te worden of ons zo te gedragen, maar we mogen wel samen optrekken. Wij mogen als christenen de wortels van ons geloof leren kennen, door nieuwe openbaring en ons verbonden weten met Israël.

Wij mogen achter hen staan, met onze broeders en zusters optrekken en van hen houden. We kunnen voor elkaar bidden.
En als wij op reis gaan naar Israël, kunnen we hen ontmoeten en een enorme zegen ontvangen, door ons met hen te verbinden.

————————————————————————-

Op 8 februari 2020 is in een speciale bijeenkomst de leiding officieel bevestigd in hun roeping / ambt.

Voorgangersechtpaar:    Jack en Inge van der Tang

Oudsten: 

Gerrit Jan Loor

Speciaal voor deze gebeurtenis kwamen David Friedman uit Israel en Stephen Cargin uit Noord-Ierland over.

Hierbij een aantal foto’s:

————————————————————————-

Het huidige oudstenteam weer uitgebreid

Voorgangersechtpaar:    Jack en Inge van der Tang

Oudsten: 

Gerrit Jan Loor

Marco van der Linden