Bijeenkomsten

LIVESTREAMING DIENST SABBAT 13 FEBRUARI

Door omstandigheden kon Johanna Marten afgelopen week niet op tijd in Nederland zijn maar de verwachting is nu dat hij komende sabbat bij ons zal spreken. Hij is voorganger en evangelist, actief in Koerdistan en Irak. Jack van der Tang heeft in deze dienst de leiding.

Voor de samenkomsten de komende tijd zult u persoonlijk uitgenodigd worden. Alvast hartelijk dank voor uw begrip,

 

 

 

LIVESTREAMING DIENST SABBAT 6 FEBRUARI

Komende sabbat zou Johanna Marten, voorganger en evangelist, actief in Koerdistan en Irak bij ons spreken maar helaas kan hij niet op tijd bij ons zijn. We hebben nu Cees Vork bereid gevonden om in zijn plaats te komen spreken. Cees van der Horst heeft in deze dienst de leiding en zal met ons de Maaltijd van de Heer houden.

Voor de samenkomsten de komende tijd zult u persoonlijk uitgenodigd worden. Alvast hartelijk dank voor uw begrip,