Archief

CHANOEKA VIERINGEN IN DEN HAAG

CHANOEKA KOMT ERAAN!
Op maandag 3 december (2e avond van Chanoeka) zal om 19.00 uur in het Atrium van het Stadhuis in Den Haag weer een reuze Chanoeka Menora staan. Dan zullen de lichtjes worden aangestoken, wordt er muziek gemaakt en gedanst en sufganiot gegeten. Van harte welkom.

 

CHANOEKACONCERT IN CHAJ CENTRUM DEN HAAG
Op zondag 9 december (7e dag van Chanoeka) om 15.30 Is er een speciaal concert concert met een gevarieerde programma van klassiek en Klezmer muziek uitgevoerd door het VALERIUS STUDENTENORKEST.

LET OP:  toegangskaarten kosten aan de deur € 15,00 en bij vooraf bestellen € 12,50.

Chaj centrum, Spaarwaterstraat 200
Voor meer informatie: chaj@joodsdenhaag.nl

Samenkomst zaterdag 17 november

DE PARASHA VAN DEZE WEEK HEET VA YETSE (EN HIJ GING)
De lezing is uit Genesis 28 vers 10 tot hoofdstuk 32 vers 2
Hosea 11 vers 7 tot hoofdstuk 14 vers 9
Johannes 1 vers 19 tot 51

KOMENDE SAMENKOMST

Aanstaande zaterdag 17 november hebben we Daniel Keizer weer als spreker in ons midden. Cees van der Horst heeft deze dienst de leiding over de samenkomst. Familie Zevenhuizen heeft dan de zangleiding.

Samenkomst zaterdag 24 februari

Samenkomst zaterdag 24 februari

Met ingang van 1 januari 2018 zijn we als team van Pillar of Fire/Radio Israel/Israel Relief Aid en de sabbatsgemeente Shamar een nieuwe periode ingegaan.

Op zaterdag 24 februari a.s. willen we in een speciale samenkomst het pand officieel ‘heropenen’ door het centrum op te dragen aan de God van Israël.  We hebben hiervoor uitgenodigd DV Moshe da Costa uit Jeruzalem. Moshe is o.a. een ‘sofer’ (‘Schriftgeleerde’) en zal officieel een Mezoeza plaatsen tijdens deze bijeenkomst.Na een periode van bijna 4 jaar wisten we dat aan ons verblijf in onze locatie als leegstandsbeheer nu een einde zou komen. Vanaf 1 april 2017 hebben we elke werkdag van 7.00 t/m 9.00 uur gebeden voor een oplossing. We hebben een bijzondere tijd meegemaakt, voorbede gedaan, sommige ochtenden hebben we alleen maar gezongen en aanbeden. Elke ochtend verliep weer anders. Maar altijd met vertrouwen dat de God van Israël een oplossing zou geven.

Eind augustus ontvingen we een aangetekend schrijven dat we per 31 oktober 2017 het gebouw leeg moesten opleveren.  Later bleek dat er een nieuwe huurder was die onze ruimte op de eerste etage wilde huren. Na de vele uren gebed, het zoeken naar andere locaties, telefoontjes met diverse kerken, met de gemeente Den Haag, makelaars, leegstandsbeheerders kregen we steeds weer te horen “sorry, we kunnen u niet helpen“. Ons vertrouwen werd behoorlijk op de proef gesteld.

We begonnen met de planning voor de ontruiming en hadden nog steeds geen oplossing. Begin oktober kwam de eigenaar bij Jack van der Tang langs en vroeg hoe het er voor stond met onze verhuizing. Daarop werd geantwoord dat we keurig het pand op tijd leeg zouden opleveren en dat hij niet ongerust hoefde te zijn. Op zijn vraag “waar gaan jullie nu heen?” werd geantwoord: “God Zal Voorzien!”

Na een minuut of 10 vroeg de eigenaar onverwachts: “Jack, willen jullie blijven?” Daarop bleef het even stil. Hoezo? Want er was toch al een huurder? Nou, die bleek onverwachts afgezegd te hebben. Een onverwachte wending van ons gesprek.

Na gebed en allerlei overleg zijn we (toch wel onverwachts) tot overeenstemming gekomen en zijn we nu officiële huurders. Een stap in geloof omdat de kosten aanmerkelijk hoger zijn geworden, maar doordat we mogen onderverhuren en we twee gemeentes op ons pad hebben gekregen die ons gebouw op zondagmorgen en zondagavond huren, worden we geconfronteerd met een aanvaardbare financiële last. We zijn dankbaar omdat we ons voorgenomen hadden dat de kosten van onze locatie nooit zo hoog mochten zijn, dat dit ten koste zou gaan van de projecten die we ondersteunen.

Onze locatie betreft de hele 1e etage aan de Kerketuinenweg en in het totaal hebben we 800 m2 tot onze beschikking. We hebben allerlei plannen voor de toekomst en nu hebben we de ruimte om dit verder te gaan ontwikkelen.

GEBEDSKAMER

Ook wordt er momenteel gewerkt aan een vaste aparte gebedsruimte waar mensen kunnen bidden, aanbidden en voorbede kunnen doen. Hier zal in de komende tijd meer informatie over komen.

In dankbaarheid aan de God van Israël willen we ter gelegenheid van deze nieuwe start een feestelijke, maar ook profetische bijeenkomst houden. Moshe da Costa zal DV op deze dag spreken en de Mezoeza officieel aanbrengen.

Jack van der Tang zal dan o.a. vertellen over de rol en plaats van Pillar of Fire met betrekking tot de toekomst en de relatie met Den Haag.

U bent hierbij allen van harte welkom!

Zaterdag 24 februari, Kerketuinenweg 10-c, Den Haag. Aanvang 11.00 uur (is ook samenkomst gemeente Shamar.)

NB. We hebben een nieuwe entree gekregen aan de straatkant. De toegang via de zijkant is nu alleen bedoeld als toegang tot de 1e verdieping voor mensen die slecht ter been zijn en gebruik willen maken van de traplift (stoel).
Ons huisnummer is nu 10-c, ipv. 10.

KLUSSERS GEZOCHT!!

Zoals eerder vermeld hopen we op zaterdag 24 februari het gebouw officieel te openen. Voor die tijd moet er nog heeeeeel veel gebeuren. Daarvoor zoeken we mensen die willen helpen om onder leiding van Wim van Staalduinen alles op tijd klaar te krijgen. De werkzaamheden bestaan onder andere uit schilderwerk, timmerwerk, helpende handen hierbij enz. We zijn al maandag 12 februari begonnen en willen uiterlijk woensdag 21 februari hiermee klaar zijn. Ook als je maar een paar uurtjes kan, kom a.u.b. helpen. Graag even opgeven bij Wim

OPROEP VANUIT ISRAEL RELIEF AID

Zoals wellicht bij iedereen bekend, is Jack betrokken bij de organisatie van Israël Relief Aid, waar Max Veenstra de oprichter van is. Samen met Max zijn zij ook verantwoordelijk voor de fondswerving in Nederland. Hierbij is het ook van belang dat er regelmatig verslag wordt gedaan van de activiteiten die hiervan worden gesteund. Daarvoor zoeken we iemand die geschikt is om met behulp van aangeleverd materiaal (foto’s en informatie) een tweewekelijkse nieuwsbrief kan schrijven. Bent u/jij getalenteerd met deze gave en voel je je geroepen om dit op je te nemen, laat dit dan weten via dit emailadres: info@pillaroffire.nl.